Vihreitä matkaketjuja kehittämässä

20.12.2019

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Vaikka päästöt ovat laskeneet, on vielä pitkä matka tähän tavoitteeseen. Kesän 2019 Turun seudun matkailijatutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, minkä osalta Turun seutu alitti odotukset. Eniten vastauksissa kommentointiin liikkumisen aiheuttamaa hämminkiä. Ongelmia tuottivat muun muassa aikataulujen löytäminen, lippujen ostaminen, opasteet sekä saaristoyhteydet. Turku Science Parkin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteishanke Vihreät matkaketjut pyrkii osaltaan tuomaan ratkaisuja yllä mainittuihin haasteisiin.

Vihreät matkaketjut -hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten ja loppukäyttäjien osaamista vähähiilisen liikkumisen osalta, digitoida reitti- ja aikataulutietoja sekä pilotoida Turusta Uuteenkaupunkiin, Turusta Utön saarelle sekä Pikku Rengastien osalta nykyistä tarjontaa paremmin matkailijoiden tarpeisiin vastaavia matkaketjuideoita. Tulevissa työpajoissa pyritään ratkaisemaan muun muassa Utön reitin hajanaista informaatiota matkailijan pyrkiessä kohteeseen Turusta julkisella liikenteellä. Uudenkaupungin osalta tarkastelussa on sujuvan yhteyden kokeilu Turun lentoasemalta Uuteenkaupunkiin ilman, että julkista liikennettä käyttävän on ensin mentävä Turun keskustaan.  Pikku Rengastien osalta testataan mahdollisuutta tarjota nyt puuttuva  liikenneyhteys Turun ja Naantalin keskustoista Rymättylän Hangasta Nauvoon lähtevälle yhteysalukselle. Tavoitteena on, että hankkeen myötä yrityksille avautuu uutta liiketoimintaa.

Tulevana vuonna järjestetään muun muassa työpajoja liittyen yllä mainittuihin pilottireitteihin, yrityksille tukea oman yrityksen tietojen viemiseksi Open Street Mapiin sekä koulutustilaisuuksia yrityksille vähähiilisemmän liikkumisen ratkaisuista. Odotamme yhteydenottoasi lisätäksemme sinut postituslistalle. Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomuudella otetaan edistysaskeleita!

 

Lisätietoja:

Telle Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu, telle.tuominen(at)turkuamk.fi

sekä tästä linkistä