Lisää vetovoimaa Varsinais-Suomen pyörämatkailuun

12.6.2024

Pyörämatkailun nousun taustalla on monia tekijöitä. Ilmastokriisi saa valitsemaan päästöttömän matkustusmuodon, pyöräilyn terveyshyödyt ovat merkittäviä ja pyöräillessä ehtii kokea moniaistisemmin kohteen kuin auton ikkunasta vilkuillessa. Tutkimusten mukaan pyörämatkailijat ovat myös aluetaloudellisesti tavoittelemisen arvoinen kohderyhmä, joten pyörämatkailun kehittämiseen kannattaa panostaa.

Teksti: Telle Tuominen

Saariston Rengastie houkuttelee jo 28. kauttaan retkipyöräilijöitä ja autoilijoita kokemaan saaristotunnelmaa ja merellisen luonnon kauneutta. Palveluita on kesällä tarjolla ja lauttamatkat tekevät reissusta vaihtelevan saarihyppelyn. Reitti on yksi tunnetuimmista kotimaan pyörämatkailureiteistä, mutta kehitettävää riittää siinäkin edelleen. Esimerkiksi autotien pientareella pyöräilemisen sijaan tarvittaisiin yhä lisää pyörätiekilometrejä turvallisuuden parantamiseksi.

Pyörämatkailu monimuotoistuu

Varsinais-Suomella on mahdollisuuksia kasvattaa kotimaista ja kansainvälistäkin pyörämatkailua, mutta se edellyttää muun muassa panostusta pyöräreittien infrastruktuuriin, paremmin erilaisten pyörämatkailun asiakasryhmien tarpeisiin vastaavaa palvelutarjontaa, reittien GPX-jäljen ladattavuutta sekä vahvempaa panostusta monikanavaiseen markkinointiviestintään.

Uunituoreen valtakunnallisen pyörämatkailukyselyn tuloksista selviää, että Varsinais-Suomessa vahvan retkipyöräilyn lisäksi esimerkiksi sorateiden gravel-pyöräily sekä maastopyöräily kasvattavat suosiotaan. Myös pyöräilytapahtumien osallistujamäärät ovat kasvussa. Varsinais-Suomella lieneekin hyödyntämätöntä potentiaalia pyörämatkailun eri tyyppien saralla.

Kehitysprosesseissa tärkeää olisi kyseisten pyöräilymuotojen harrastajien, palveluita tarjoavien yritysten, kuntien, visit organisaatioiden ja mahdollisten hankkeiden edustajien yhteiskehittäminen houkuttelevan, asiakaslähtöisen tarjonnan luomiseksi. Kotimaan pyörämatkailijoita Varsinais-Suomen kannattaisi houkutella myös pitkällä pyöräilykaudella – Suomen etelässä esimerkiksi huhtikuussa ja lokakuussa on monesti mukavia pyöräilykelejä toisin kuin pohjoisemmissa maakunnissa.

Yhteistyö ja kansainvälistyminen kehityksen vauhdittajina

Kansainvälinen EuroVelo-pyöräilyreitistö on tunnettu brändi eurooppalaisten pyöräilijöiden keskuudessa, mutta se on toistaiseksi alihyödynnetty Varsinais-Suomessa. Tuhansien kilometrien mittaiset teemareitit halkovat Eurooppaa. Suomen kautta kulkee kolme reittiä, joita on vasta osittain viitoitettu. Varsinais-Suomessa EV10-kylttejä voi jo seurata, mutta palvelutarjonnassa ja reittikuvauksissa on vielä aukkoja.

Turun ammattikorkeakoulu on mukana kahdessa pyörämatkailun kehittämishankkeessa. Kansainvälisessä Bike across the Baltic -hankkeessa vahvistetaan mm. paikallisten ja alueellisten viranomaisten valmiuksia kehittää pyörämatkailua, jaetaan parhaita käytänteitä, arvioidaan valittuja EuroVelo10:n reittiosuuksia sekä laaditaan niille markkinointiviestinnällisiä kuvauksia Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.

 Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Naantali ja Masku tekevät puolestaan yhteistyötä KAPU-hankkeessa (Kattavammat pyöräilyverkostot ja palvelut yhteistyöllä), jossa tavoitteena on tunnistaa pullonkauloja niin paikallisten kuin pyörämatkailijoiden näkökulmasta ja tukea mm. kuntia ja yrityksiä kehittämään ratkaisuja havaittuihin haasteisiin. Tarkoituksena on myös nostaa esille rannikon vaihtoehtoisia reittejä, sillä varsinkin huippusesonkina Saariston Rengastiellä ei palvelutarjonta aina riitä vastaamaan kysyntään.

Oletko kiinnostunut pyörämatkailun kehittämisestä Varsinais-Suomessa? Katso lisätietoa alla mainituilta verkkosivuilta sekä ota mieluusti yhteyttä.

Lisätietoa:

Bike across the Baltic -hanke, Telle Tuominen, telle.tuominen[a]turkumk.fi

Kattavammat pyöräilyverkostot ja palvelut yhteistyöllä -hanke, Heidi Heikkilä, heidi.heikkila[a] turkuamk.fi tai Telle Tuominen

Valtakunnallinen pyörämatkailukysely 2023, saatavilla: https://www.bikeland.fi/pyoramatkailukysely2023

Kuvassa pyöräilijöitä
Kuva: Visit Finland